Online objednávky prijímame do 6:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle 048 4171062.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní
Čas Sobota 16.10Nedeľa 17.10Pondelok 18.10Utorok 19.10Streda 20.10Štvrtok 21.10Piatok 22.10Sobota 23.10Nedeľa 24.10Pondelok 25.10Utorok 26.10Streda 27.10Štvrtok 28.10Piatok 29.10Sobota 30.10
08:00 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
08:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
09:00 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťObsadené
09:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
10:00 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadené
10:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťObsadené
11:00 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovať
11:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovať
12:00
12:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
13:00 ObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovať
13:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadené
14:00 ObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
14:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéRezervovať
15:00 ObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
15:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
16:00 ObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
16:30 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťObsadené

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.