Online objednávky prijímame do 6:00 hod. aktuálneho dňa. Potom len telefonicky na čísle 048 4171062.

Kliknutím na požadovaný deň a hodinu si rezervujete požadovaný termín.


Zobraziť: 7 dní | 14 dní | 30 dní
Čas Streda 21.04Štvrtok 22.04Piatok 23.04Sobota 24.04Nedeľa 25.04Pondelok 26.04Utorok 27.04Streda 28.04
08:00 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovať
08:30 ObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéRezervovať
09:00 ObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéObsadené
09:30 ObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéRezervovať
10:00 ObsadenéObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťObsadené
10:30 ObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovať
11:00 ObsadenéRezervovaťRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovať
11:30 ObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovať
12:00
12:30 ObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovať
13:00 ObsadenéObsadenéRezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovať
13:30 ObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
14:00 ObsadenéRezervovaťObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovať
14:30 RezervovaťObsadenéObsadenéObsadenéObsadené
15:00 ObsadenéObsadenéObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovať
15:30 ObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
16:00 RezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovaťRezervovať
16:30 RezervovaťObsadenéRezervovaťRezervovaťRezervovať

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.