NON-STOP Hotline
00421 905 551 393

Garancia mobility obsahuje:

MEDZINÁRODNÝ HOT LINE 24/7 (asistencia vo vybraných krajinách)
BEZPLATNÝ PRÍJAZD TECHNIKA (v prípade, že je vozidlo nepojazdné)
BEZPLATNÝ ODŤAH VOZIDLA (do najbližšieho servisu ak je nepojazdné)
BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO (ak sa porucha nedá odstránit do 5h)

Zaistenie a preplatenie náhradného vozidla tej istej kategórie po dobu opravy až na 6 dní (pokial sa závada nedá v servise odstránit v ten istý den). Poskytnutie náhradného vozidla je podmienené blokáciou peňazí z platobnej karty zákazníka. Vrátením náhradného vozidla bude klientovi blokovaná suma na karte uvolnená.

Garancia mobility platí:

Prehliadkou vozidla v ktoromkoľvek autoservise Q-service v období od 1.6. do 15.9. 2016

Platnosť garancie mobility:

Od 1.6. do 30.9. 2016 – do 5000 km od prehliadky vozidla. Registráciou súhlasím s využitím osobných údajov a údajov vozidle v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov

Prehliadka obsahuje kontrolu:

bŕzd, uloženia, batérie, dobíjania, ventilácie, tesnosti palivovej sústavy, riadenia, tlmenia a pruženia, stavu pneumatík vrátane rezervy, osvetlenia, stieračov, častí pohonu, náplní a kvapalín, klimatizácie, povinnej výbavy.

Asistenčná služba s garanciou mobility pre zákazníkov Q-SERVICE je obmedzená na odstránenie závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej poruchy (netýka sa teda škodových udalostí a opráv po dopravnej nehode). V prípade dopravnej nehody je nutné postupovať podla pokynov príslušnej poisťovne a neplatí ponuka služieb poskytovaných zadarmo sieťou Q-SERVICE. Pri asistencii a oprave defektu pneumatiky sa neposkytuje odťah vozidla a náhradné vozidlo. Všetky náklady spojené s opravou si zákazník hradí sám. Príprava vozidla (napr. inšpekčná prehliadka a servis podla najbližšieho intervalu) a odstránenie zistených závad je hradené podla platného cenníka.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.